Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος Franchise

 Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης franchise περιλαμβάνουν: 

 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Ανάλυση Διαδικασιών λειτουργίας
 • Νομικές – Φοροτεχνικές Ενέργειες και Διαδικασίες
 • Μηχανογράφηση
 • Διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Θέματα Επικοινωνίας (Προβολή και Διαφήμιση)
 • Παρουσίαση του συστήματος παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους υποψήφιους επενδυτές
 • Βασικοί όροι της Σύμβασης Franchise
 • Εμπορικοί όροι και συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων(franchisor & franchisee)
 • Οικονομική Ανάλυση Συνεργασίας
 • Παροχή προς τον δικαιοδόχο, υποστηρικτικών υπηρεσιών λειτουργίας και οργάνωσης του δικτύου συνεργατών
Γιατί να μας Επιλέξετε

Έγκυρη & Έγκαιρη ενημέρωση

Γνώση πολλών επαγγελματικών κλάδων

Εντατική παρακολούθηση

Εξυπηρέτηση

Συνεργασία

Εχεμύθεια

Συνεχής Εξέλιξη

Οργάνωση και πρόληψη

Άμεση επίλυση ζητημάτων