Φορολογικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 Φορολογικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις:

 • Άμεση ενημέρωση με σαφήνεια για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης
 • Επιλογή καταλληλότερης νομικής μορφής
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός, αποφυγής υπερβάλλουσας φορολόγησης και εισφοροδότησης
 • Φορολογικός σχεδιασμός για τις περιπτώσεις διαδοχής του επιχειρηματία, πώλησης της επιχείρησης, απόσχισης ενός κλάδου, συγχώνευσης ή διάσπασης
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Φορολογικές λύσεις για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων
 • Συγχωνεύσεις Εταιρειών
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά δίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
Γιατί να μας Επιλέξετε

Έγκυρη & Έγκαιρη ενημέρωση

Γνώση πολλών επαγγελματικών κλάδων

Εντατική παρακολούθηση

Εξυπηρέτηση

Συνεργασία

Εχεμύθεια

Συνεχής Εξέλιξη

Οργάνωση και πρόληψη

Άμεση επίλυση ζητημάτων