Έναρξη Νέας Επιχείρησης – Ίδρυση Εταιρίας

Υπηρεσίες υποστήριξης για Έναρξη νέας επιχείρησης - Ίδρυση εταιρείας:

 • Ετοιμασία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου
 • Επιλογή κατάλληλων συνεργατών για την ίδρυση και λειτουργία της νέας σας επιχείρησης
 • Επιλογή κατάλληλης επιχειρηματικής μορφής(ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Σωματείο, ατομική)
 • Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου της επιχείρησή σας, προσαρμοσμένο στα δικά σας δεδομένα και ζητούμενα
 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για  όλες τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την επιχείρησή
 • Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες ώστε να παρέχετε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ολοκληρωθούν σωστά και ποιοτικά όλες οι λογιστικέςεργασίες, π.χ. τρόπος έκδοσης παραστατικών, τρόπος διακίνησης εμπορευμάτων, εργατικά και ασφαλιστικά
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλων, υποστήριξη από μια μεγάλη ομάδα, ειδικών στον τομέα τους ο καθένας, όπως: Εργατολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, σύμβουλους ΕΣΠΑ οι οποίοι λειτουργούν ως ενιαία ομάδα
 • Έλεγχος για τον αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης που θα στεγάσετε την επιχείρησή σας
 • Καταστατικό σύστασης
 • Συλλογή δικαιολογητικών σύστασης
 • Ίδρυση επιχείρησης στην εφορία
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ κλπ
 • Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
 • Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου
 • Έκδοση σφραγίδας και εταιρικών εντύπων της εταιρίας
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

 

**** Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει και την ίδρυση υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα.

Γιατί να μας Επιλέξετε

Έγκυρη & Έγκαιρη ενημέρωση

Γνώση πολλών επαγγελματικών κλάδων

Εντατική παρακολούθηση

Εξυπηρέτηση

Συνεργασία

Εχεμύθεια

Συνεχής Εξέλιξη

Οργάνωση και πρόληψη

Άμεση επίλυση ζητημάτων